Η επίδραση του άγχους στα αυτοάνοσα νοσήματα

Τα αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούνται από τη λανθασμένη ή υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στον ίδιο τον οργανισμό, με αποτέλεσμα αυτός να επιτίθεται στον εαυτό του, καταστρέφοντας έτσι τα κύτταρα, τους ιστούς, ακόμη και τα ζωτικά όργανά του.

Μολονότι τα αυτοάνοσα νοσήματα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη έξαρση, η αιτιολογία της παθογένεσής τους δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για πολυπαραγοντική νοσολογική οντότητα, για μια ψυχονευροενδοκρινοανοσολογική διαταραχή. 

Η εμφάνισή τους οφείλεται σε γενετικούς, ορμονικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει και το άγχος.

Το άγχος μπορεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ή να εμφανίζεται περιστασιακά. Είναι μια πολύ συνηθισμένη ψυχική διαταραχή που απαντάται στο ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού με μία τουλάχιστον σοβαρή κρίση τον χρόνο. Είναι ιδιαιτέρως επιβλαβές και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εμφάνιση, την εξέλιξη αλλά και την επιδείνωση πολλών προβλημάτων υγείας, καθώς μπορεί να προκαλέσει λειτουργικές βλάβες 

στον οργανισμό. Έχει εμπλακεί στην εμφάνιση αυτοανοσίας σύμφωνα με πολυάριθμες έρευνες, καθώς πυροδοτεί την έμφυτη ανοσολογική φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης ενός αυτοάνοσου ή έξαρσης ενός ήδη υπάρχοντος, έχει προηγηθεί κάποιο ψυχοτραυματικό γεγονός, όπως απώλεια αγαπημένου προσώπου ή οικονομική καταστροφή.

Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι ασθενείς με αυτοάνοσα δήλωσαν εξαιρετικά έντονο άγχος πριν την εμφάνιση της νόσου. Δεν επιδρά, όμως, 

καταλυτικά μόνο πριν την εμφάνιση της νόσου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις επιδείνωση (Κώστα, 2018).

Είναι γεγονός ότι μία χρόνια ασθένεια αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, κυρίως λόγω του ότι προκαλεί στρες σε ένα ήδη ευάλωτο άτομο. 

Η ζωή με μία αυτοάνοση νόσο απαιτεί την ικανότητα αδιάκοπης προσαρμογής σε καταστάσεις που εμπεριέχουν πόνο, κόπωση, κατάθλιψη 

(Ζαφειρίου, 2022). 

Η αίσθηση του εαυτού διαταράσσεται και αμφισβητείται. 

Τα άτομα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στο σώμα τους και συχνά το νιώθουν ως ξένο (Πανέτας, 2015). 

Η αδυναμία της αποτελεσματικής διαχείρισης των συναισθημάτων μπορεί να μειώσει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης και να επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία.

Στην περίπτωση των αυτοάνοσων ασθενειών, στόχος είναι, λοιπόν, η διατήρηση μιας σχετικής σταθερότητας μέσω της αλλαγής της στάσης του ατόμου προς την ασθένειά του και η αποτελεσματική διαχείριση των συναισθηματικών αντιδράσεων 

(Ζαφειρίου, 2022).

Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο ο ασθενής να επισκεφτεί κάποιον ειδικό προκειμένου να μάθει να αντιδρά στις καθημερινές καταστάσεις με αυτογνωσία ώστε να αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα – στρεσογόνους παράγοντες που προκύπτουν στη ζωή (Κώστα, 2018).

Μέσω της παρέμβασης επιδιώκεται να κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του, να αποκτήσει νόημα η θεραπευτική εμπειρία του «εδώ και τώρα» και να ανακουφιστεί από τα δυσάρεστα συμπτώματα. Ο ειδικός ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να περιγράψει και να λεκτικοποιήσει τα συναισθήματά του, ακόμα και εκείνα που μοιάζουν αντιφατικά, απειλητικά ή δυσλειτουργικά, τα οποία ο ίδιος μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει έξω από το θεραπευτικό πλαίσιο (Πανέτας, 2015).

Πολλά από τα προβλήματα των ασθενών μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά μέσα στη θεραπευτική σχέση. Στα πλαίσια της θεραπείας το άτομο αποκτά αποτελεσματικές δεξιότητες αντιμετώπισης του στρες, όπως:

 • αναγνώριση συναισθημάτων, παραδοχή και έκφρασή τους στον κατάλληλο τόπο και χρόνο
 • αναγνώριση των προβλημάτων αμέσως μόλις αυτά εμφανιστούν
 • ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς
 • αναζήτηση και αποδοχή βοήθειας
 • δημιουργία ισχυρού κοινωνικού δικτύου – υποστηρικτικές σχέσεις
 • απομάκρυνση από ψυχοφθόρες σχέσεις ή καταστάσεις
 • υιοθέτηση τεχνικών χαλάρωσης
 • πρόβλεψη περιόδων όπου αναμένεται να αυξηθεί το στρες και εφαρμογή προγράμματος για την πρόληψή του
 • προσδιορισμός πηγών έντασης
 • σωστή διαχείριση του χρόνου
 • ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων με σκοπό την πρόβλεψη εξωγενών στρεσογόνων παραγόντων

Είναι, λοιπόν, σαφές πως η αντιμετώπιση της αυτοάνοσης νόσου θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση του άγχους και των στρεσογόνων καταστάσεων, ώστε αυτό να αποτραπεί και να επανέλθει η ισορροπία στον οργανισμό (Κώστα, 2018).

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην κατανόηση των ψυχικών συγκρούσεων και την καλύτερη διαχείρισή τους. Απώτερος στόχος είναι το άτομο να αναλάβει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη ζωή του, να μάθει να μοιράζεται τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά του και να αποκτήσει αυτογνωσία ώστε να μπορέσει, τελικά, να έχει ψυχική και σωματική υγεία (Πανέτας, 2015).

Ηλιάνα Κουσουνέλου

Συμβουλευτική Ψυχολόγος Ψpoint

Βιβλιογραφία

Κώστα, Ι. (2018). Συσχέτιση άγχους με τα αυτοάνοσα νοσήματα. (Πτυχιακή εργασία,      Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος).

Πανέτας, Π. (2015). Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα: η οπτική της κλινικής κοινωνικής εργασίας ψυχοδυναμικής προσέγγισης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Σερέτη, Σ. (2020). Διαταραχές που οφείλονται στο άγχος – νοσηλευτική παρέμβαση. (Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών).

Ζαφειρίου, Μ. (2022). Ψυχολογικά χαρακτηριστικά ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. (Διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Ασημακοπούλου, Α. (2012). Ο λειτουργικός ρόλος των συναισθημάτων στην πυροδότηση της αυτοανοσίας. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Ανάδειξη της σχέσης με το σύμπτωμα μέσα από την ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών

Αναδιμοσίευση από το drama-mediation.blogspot.com 
Δήμητρα Σταύρου Ψυχολόγος/Δραματοθεραπεύτρια
 
Μιλάμε για “συμπτώματα” και στην ψυχολογία για να ορίσουμε κάποια φαινόμενα της συμπεριφοράς που εμφανίζονται ως κορυφές παγόβουνων. 
 
Με τον ίδιο τρόπο που ο πυρετός αποτελεί σύμπτωμα μίας ασθένειας που έχει οργάνωση, αιτιολογία και ιδιότητες, έτσι κι ένα ψυχικό σύμπτωμα αποτελεί την ένδειξη για μία συγκεκριμένη ψυχική οργάνωση που φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην συμπεριφορά και στον τρόπο που σχετίζεται το άτομο με τους άλλους, αλλά και αιτιολογία.
 
 
Συμπτώματα που υποδηλώνουν μία νευρωτική δομή προσωπικότητας αποτελούν για παράδειγμα οι κρίσεις πανικού, όλες οι μορφές φοβίας, η εμμονή 
σε ιδέες ή επαναλήψεις πράξεων που έχουν τελετουργικό χαρακτήρα για τον άνθρωπο που τις εκτελεί.  Η νευρωτική δομή, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί σε αυτό το ιστολόγιο, δημιουργείται από την αποτυχία ισορροπίας μεταξύ του συστήματος εσωτερικευμένων απαγορεύσεων από τη μια και των επιθυμιών του υποκειμένου, από την άλλη.
 
 
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται συμπτώματα (δηλ. ορατές συμπεριφορές-φαινόμενα- ή ενδείξεις αν προτιμάτε) για κάθε στυλ προσωπικότητας (καταθλιπτική, διπολική, οριακή, σχιζοειδή κλπ).
 
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η ονομασία-διάγνωση της κάθε ψυχικής δομής γιατί το υποκείμενο δεν ξέρει τι να κάνει αυτή την διάγνωση. Μερικές φορές 
ο χαρακτηρισμός κάποιου ως “καταθλιπτικού”, “σχιζοειδούς” κλπ μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να εγκλωβίζει τόσο τον “ασθενή”, αλλά και τον θεραπευτή του ενίοτε, ως προς την επίλυση των προβλημάτων και την επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπείας του.
 
 
Ωστόσο τα συμπτώματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εσωτερική λογική που διέπει την ψυχική δόμηση. Αυτό χρειάζεται να το κοινοποιούμε και στον άνθρωπο που εμφανίζει την συμπτωματολογία και να στοχεύουμε προς την νοηματοδότηση του συμπτώματος, σα να πρόκειται για ένα σύμβολο που χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Με τον τρόπο αυτόν, το σύμπτωμα παύει να είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη προσωπικότητα του ανθρώπου, παύει να προκαλεί έκπληξη, αγωνία, φόβο, να είναι ξένο δηλαδή,  και γίνεται το κλειδί πρόσβασης σε βαθύτερα στρώματα της ψυχικής αλήθειας, εκεί όπου χρειάζεται να οδηγηθεί το υποκείμενο με την συμπαράσταση του θεραπευτή, για να υπάρξει επεξεργασία και αποκατάσταση τραυμάτων, ελλειμμάτων, διαστρεβλώσεων που αφορούν την ιστορία του…
 
 
Ο Φρόυντ από την αρχή της δουλειάς του ανακαλύπτει ότι το σύμπτωμα έχει και οφέλη για τον άνθρωπο που υποφέρει. Παρά τον μάταιο πόνο που 
του δίνει, το σύμπτωμα βοηθά στην έκφραση ενός προβλήματος που  δημιουργεί ψυχική ένταση και ζητά μία οδό εκφόρτωσης. Πέραν όμως της λειτουργίας του για την επιβίωση του ανθρώπου, παρά του ότι μπορεί να του χαλά την ζωή σε πολλούς τομείς, το σύμπτωμα φέρει και ένα άλλο 
όφελος, το οποίο η ψυχανάλυση έχει ονομάσει “δευτερογενές”.
 
Δευτερογενές όφελος για παράδειγμα σε έναν άνθρωπο που υποφέρει από κρίσεις πανικού, μπορεί να είναι ότι χρειάζεται πάντα έναν δεύτερο, δικό 
του άνθρωπο, μαζί του την ώρα που πηγαίνει λόγου χάρη στο σούπερ μάρκετ (αν ο συγκεκριμένος χώρος προκαλεί τις κρίσεις). Άλλος που έχει για παράδειγμα φοβία να οδηγήσει, δεν μένει ποτέ μόνος στο αυτοκίνητο και σχετίζεται με τρόπο εξαρτητικό με τον σύντροφό του για να τον πηγαίνει οπουδήποτε με το αυτοκίνητό του κ.ο.κ.
 
Μέσα από την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, προσεγγίζουμε τα ψυχικά περιεχόμενα ως συμβολικά περιεχόμενα και με μία τέτοια προοπτική, η νοηματοδότηση-κατανόηση γίνεται περισσότερο εφικτή. 
Τα σύμβολα, όπως και τα συμπτώματα, δεν είναι μονοσήμαντα. Μπορούμε να δώσουμε πολλές ερμηνείες 
να τα δούμε από διαφορετικές πλευρές.
 
Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την δραματοθεραπευτική μου δουλειά με ανθρώπους που υποφέρουν από διαφορετικά συμπτώματα. Φυσικά 
τα ονόματα των ανθρώπων και άλλα στοιχεία αναγνωρίσιμα της ταυτότητάς τους παραμένουν απόρρητα για λόγους ευνόητους…
 
Ο τρόπος που δουλεύω με τα συμπτώματα μέσω της τέχνης έχει πολλές διαφορετικές τεχνικές και χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά μέσα. Δράμα, εικαστικά, κατασκευές, installation, μεικτές τεχνικές κλπ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα όμως θα μείνω σε μία τεχνική που έχει να κάνει με πηλό και 
μικρές κούκλες.
 
Καλώ τον άνθρωπο να φτιάξει σε γλυπτό το σύμπτωμα του…Καλείται να μην έχει κάποια ιδέα από πριν καθώς έχει τον πηλό στα χέρια του, αλλά να αφεθεί όσο μπορεί στην αίσθηση του πηλού στα χέρια του, στην υφή του, και να αποφύγει όσο το δυνατό περισσότερο τις σκέψεις αρχικά. Σιγά σιγά αρχίζει κι εμφανίζεται μία μορφή που για τον ίδιο αποκτά ένα νόημα και εξελίσσει την κατασκευή του ως να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο για 
τον χρόνο που έχει δοθεί από το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο.
 
Μετά καλείται, αν θέλει, να βρει μία από τις μικρές κούκλες που να αισθάνεται ότι τον αντιπροσωπεύει καλύτερα και να δείξει τόσο στον εαυτό του 
όσο και σε μένα (την θεραπεύτρια) τον τρόπο που σχετίζεται ο ίδιος με το σύμπτωμά του.
  
Ας δούμε μερικά παραδείγματα…
 
Εικόνα 1
 
 Στην εικόνα 1. ο άνθρωπος μου λέει ότι αυτό που προέκυψε είναι ότι το σύμπτωμα είναι σαν ένας βράχος πάνω στον οποίο προσκρούει. Ωστόσο, από την εικόνα μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο που φυσικά σχετίζεται με το δευτερογενές όφελος του συμπτώματος. Η κούκλα όπως είναι τοποθετημένη στο γλυπτό φαίνεται σα να προστατεύεται από αυτό, ακόμη και να ξεκουράζεται σε αυτό.
 
Εικόνα 2
Στην εικόνα 2. έχουμε να κάνουμε με μία νεαρή γυναίκα που η φοβία που έχει αναπτύξει είναι να την αναγκάζει να μην θέλει να βγει από το σπίτι της. Με την ψυχοθεραπεία της, στην φάση αυτή που δημιουργείται το γλυπτό, κάνει δειλά δειλά τα πρώτα της βήματα έξω από το σπίτι.  Όπως βλέπετε, η μάγισσα έχει εξέλθει (ή φυλάει;) από το πουγκί και κρατά την μαγική της σκούπα (που ως μαγική αποτελεί όχημα)…
 
Εικόνα 3
 
Στην εικόνα 3 έχουμε ένα γλυπτό “χταπόδι” που έχει αρπάξει την κούκλα που αντιπροσωπεύει την γυναίκα που υποφέρει από κρίσεις πανικού. Η κούκλα που έχει επιλέξει, γυμνή από ρούχα, μας οδηγεί σε έναν συνειρμό σχετικό με σεξουαλική παραβίαση αφής-πιασίματος-αρπάγματος. Κάτι που έχει συμβεί στην γυναίκα κατά την εφηβεία της και που αποτελεί την ρίζα του προβλήματος της, κάτι δεν το είχε αξιολογήσει ως σημαντικό γεγονός της ιστορίας της ως την στιγμή της θεραπείας της μέσω τέχνης.
 
Σε κάθε περίπτωση αυτές οι δημιουργίες μέσα στο θεραπευτικό ασφαλές πλαίσιο ανοίγουν έναν δρόμο στον λόγο. Δίνουν τροφή για σκέψη και κινητοποιούν. Τα παραδείγματα είναι πολλά αλλά νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ για σήμερα, ελπίζοντας να σας έχω δώσει μία ιδέα στο πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ψυχοθεραπευτικά μέσω τέχνης το σύμπτωμα. Εσείς, οι αναγνώστες του ιστολογίου, πιθανόν μπορείτε να δείτε κι άλλα στοιχεία στα παραπάνω παραδείγματα και αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε τις ιδέες σας ηλεκτρονικά στο: dimitrastav@yahoo.com.
 
Ο τρόπος δουλειάς και επεξεργασίας του τραύματος μέσω τεχνών είναι ένας τρόπος που το κάνει μάλλον πιο εύκολο γιατί στηρίζεται στην δημιουργικότητα.  Δουλεύοντας έτσι, αποκτούμε πρόσβαση σε κρυφά περιεχόμενα του ασυνειδήτου. Όπως και να  έχει, το σύμπτωμα είναι πολυσήμαντο όπως και το κάθε έργο τέχνης… Κάθε σημασία που μπορούμε να αποδώσουμε έρχεται και συμπληρώνει την άλλη. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Οι ερμηνείες αυτές γίνονται ακόμη πιο πολυδιάστατες όταν τα έργα αυτά παρουσιάζονται σε ομάδα δραματοθεραπείας. Οι ερμηνείες των μελών στηρίζονται τόσο στην δική τους εσωτερική πραγματικότητα όσο και στην πραγματικότητα του έργου. Προτείνουν τις ιδέες τους κι ο δημιουργός, ο πάσχων από το σύμπτωμα, αναγνωρίζει αν κάτι από όλα αυτά είναι αληθές.  

Γιατί μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια του καλύτερα από όλους τους άλλους. Απλά αυτή του καλύπτεται πίσω από το σύμπτωμα και η τέχνη βοηθά να του αποκαλυφθεί!

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κάθε φορά παρατηρώ τον ρυθμό όποιου μπαίνει στην αίθουσα με τα μουσικά όργανα και προσπαθώ να μεταφράσω την ταχύτητά του σε μουσικό παλμό.

Παρατηρώ το παιδί με τις κινήσεις που μοιάζουν με αυτές των βρεφών των πρώτων ημερών που δεν έχουν συνηθίσει την κίνηση έξω από το αμνιακό υγρό και είναι απότομες και κοφτές να τρέχει να δοκιμάσει όλους τους ήχους που του προσφέρονται. Να καταλήγει στην κιθάρα, να τσιμπάει ξανά και ξανά τις χορδές με συγκέντρωση και κάθε νέα του κίνηση να γίνεται πιο πλαστική, με καλύτερη εκτίμηση, πιο καλά υπολογισμένη για να του δώσει τον ήχο που θέλει.

Και χαμογελώ γιατί θυμάμαι τα άρθρα που διάβαζα για την ακουστική αντίληψη και πώς ο ήχος τροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί την κίνηση διαμορφώνοντάς την στην ουσία. Χαμογελώ γιατί το παιδί γνωρίζει κατά βάθος τι χρειάζεται το σώμα του εκείνη την στιγμή, τι ερέθισμα χρειάζεται ο εγκέφαλός του για να καλλιεργήσει στο έπακρο τις ικανότητες των δαχτύλων του ώστε να μεταφερθεί αυτό και στην γραφή και στην ζωγραφική. Και παίζω κι εγώ μαζί του μουσική πλαισιώνοντας την σημαντική αυτή του εργασία ψυχή τε και σώματι αντλώντας από το μουσικό υλικό όλης της μουσικής μου μελέτης δημιουργώντας μαζί του.

Και σημειώνω στο μυαλό μου να κοιτάξω ξανά την τεχνική της θεραπευτικής χρήσης των μουσικών οργάνων (Therapeutic Instrumental Music Performance, TIMP) που στοχεύει στην βελτίωση κάθε εκούσιας κίνησης και να δημιουργήσω για το συγκεκριμένο παιδί με την κιθάρα που έχω μπροστά μου μια ακόμα καλύτερη εκδοχή του σημερινού παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι με διαφορετικούς παλμούς, με πιο συγκεκριμένους στόχους ως προς την λεπτή κίνηση, αλλά ικανό να κρατήσει το δημιουργικό ενδιαφέρον του παιδιού, να αντανακλά την αγάπη που δείχνει το ίδιο προς την κιθάρα και αυτό που του προκαλεί.

Χμμ σκέφτομαι αφού το αποχαιρετήσω, καθόλου απλή άσκηση. Αλλά από την άλλη τόσο μα τόσο προκλητική και δημιουργική! Και στην πραγματικότητα μέσα μου ευχαριστώ το παιδί γι’ αυτήν την ευκαιρία που μου δίνει: να μελετήσω ξανά, να αναπροσαρμόσω την ήδη βιωμένη γνώση στις ανάγκες του κι όλα αυτά με μουσική, με δημιουργία, με αγάπη. Χαμογελάω ξανά.

Oυρανία Λιαρμακοπούλου, Μουσικοθεραπεύτρια

Ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής τεχνικών παιγνιοθεραπείας στο σχολικό περιβάλλον

Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 7+1 παραμύθια πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού το 2020. Παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στην Παιδική Ευημερία, καθώς και στο 14ο State of Art, Πανελλήνιο Συνέδριο Εφηβικής Υγείας/Ιατρικής. Έκτοτε διοργανώθηκαν ξανά και ξανά ομάδες παιδιών και ανάλογα με τη σύνθεση της κάθε ομάδας άλλαζαν, και οι δραστηριότητες.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές του θεραπευτικού παιχνιδιού συνδυαστικά με ψυχοεκπαιδευτικές τεχνικές και “δουλεύει” με διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Βασίζεται στο παραμύθι και το παιχνίδι.

Το παραμύθι περιέχει συμβολισμούς οι οποίοι, ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με το τι κουβαλά ο καθένας μέσα του. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που  βοηθά το παιδί να αντανακλά τα συναισθήματά του. Κατά τον Μπρούνο Μπέτελχαϊμ (ψυχολόγος, λόγιος, διανοούμενος και συγγραφέας) τα παραμύθια, αντιπροσωπεύουν την τάξη, αντί της εσωτερικής σύγχυσης του παιδιού (οι όροι Εκείνο, Εγώ και Υπερεγώ βρίσκονται ενσαρκωμένοι στα παραμύθια).

Το παιχνίδι από την άλλη, σύμφωνα με την Virginia Axline (ψυχολόγος και μια από τις πρωτοπόρους στη χρήση της παιγνιοθεραπείας), είναι το φυσικό μέσο αυτο-έκφρασης του παιδιού. Είναι η ευκαιρία του παιδιού να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του και να αναδομήσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα της ζωής του. Γι΄αυτό το λόγο και επιλέχθηκαν αυτά τα δύο μέσα (το παραμύθι και το παιχνίδι) για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος.

Η στοχοθεσία για την αρχική ομάδα παιδιών ήταν η:

-Ομαδικότητα
-Ψυχοκινητική Ανάπτυξη
-Επίλυση Συγκρούσεων
-Ανάπτυξη Ενσυναίσθησης
-Ανάπτυξη θεωρίας του Νου
-Διαχείριση Συναισθημάτων
-Διαχείριση Σχολικής Άρνησης

Με το τέλος του προγράμματος, τα παιδιά βελτίωσαν τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και την έκφρασή τους.

Eπιλέχθηκαν αγαπημένα παιδικά βιβλία, που το καθένα πραγματευόταν κι άλλα ζητήματα όπως:

-Άουτς- Scamell Ragnhild
-Τα τρία μικρά λυκάκια-Ευγένιος Τριβιζάς
-Η αρπαγή της κότας Rodriguez Beatrice
-Ένας τοίχος στη μέση του βιβλίου-John Agee
-Τέλεια μέρα για νεύρα- Suzanne Lang
-Το μικρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο-Peter Reynolds
-Το κάτι άλλο-Cave Kathryn

Στην τελευταία συνάντηση φτιάξαμε το δικό μας επιτραπέζιο, με ήρωες και περιπέτειες των αγαπημένων μας παραμυθιών. Μέσα από το επιτραπέζιο εκφράστηκαν οι φόβοι και οι ανησυχίες μας, καθώς και το ποια είναι τα στηρίγματά μας και τι μας κάνει χαρούμενους!

Τρόπος κατασκευής επιτραπέζιου παιχνιδιού

Υλικά:
1 λευκό χαρτί κάνσον
μαρκαδόροι-ξυλομπογιές-μολύβια
Πιόνια
1 ζάρι

Στο χαρτόνι τα παιδιά ή εσείς σχεδιάζετε τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ήρωες μας. Έπειτα τα παιδιά είτε ένα-ένα με τη σειρά, είτε όλοι μαζί, σε συμφωνία, φτιάχνουν στα τετραγωνάκια της διαδρομής παγίδες-εμπόδια, αλλά και βοήθειες-συμμάχους (π.χ. ο Ρούνι-Ρούνι σου έδειξε μια παράκαμψη. Προχώρα 2 τετράγωνα). Νικητής είναι ο παίχτης που θα τερματίσει πρώτος.

Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός MSc,
εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια

Βοηθείστε τα παιδιά σας να διαχειριστούν το άγχος τους

        Πολλές φορές τα παιδιά αγχώνονται, το ίδιο και εμείς με αποτέλεσμα κάποιες φορές να το μεταφέρουμε στα παιδιά. 

        Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν το άγχος;

 • Βοηθήστε τα να μάθουν τα διάφορα συναισθήματα, εξηγήστε τους τι είναι το άγχος και βοηθήστε τα να εντοπίζουν πότε αγχώνονται.
 • Χρησιμοποιήστε τεχνικές που βοηθούν το παιδί σας να νιώσει χαλαρό (π.χ. τεχνικές mindfulness, τεχνικές από creative arts therapies κτλ)
 • Δώστε του μια αγκαλιά. 
 • Δείξτε του πώς να αναπνέει ώστε να χαλαρώνει (δείτε εδώ το σχετικό video). 
 • Προτρέψτε το να ζωγραφίσει το άγχος του.
 • Δοκιμάστε το νευροδραματικό παιχνίδι.
 • Δώστε του ένα μικρό παιχνιδάκι που μπορεί να ζουλάει ή fidget για να μπορεί να βγάζει την έντασή του.
 • Δημιουργήστε μαζί τη δική σας ιεροτελεστία στην οποία θα μπορεί να καταφεύγει το παιδί σας όποτε νιώθει αγχωμένο (π.χ. ένας μυστικός χαιρετισμός, ένα τραγουδάκι κτλ)
 • Εντοπίστε τι δημιουργεί άγχος στο παιδί σας. Φτιάξτε μια φόρμα καταγραφής και σημειώστε κάθε φορά που το παιδί σας εκφράζει άγχος κι ανησυχία. Δείτε με ποια περιστατικά στη ζωή του παιδιού σας συνέπεσε αυτή του η συμπεριφορά. Αν είναι αρκετά μεγάλο μπορεί να κάνει την καταγραφή το ίδιο το παιδί.
 • Δώστε του χώρο και χρόνο.
 • Σκεφτείτε μήπως μεταδίδετε εσείς το άγχος σας στο παιδί. Συχνά τα παιδιά συγχρονίζονται με τους ενήλικες και τα συναισθήματά μας και λειτουργούν ως καθρέφτες μας. Παρατηρήστε κι εντοπίστε αν το άγχος που εκφράζει το παιδί σας είναι τελικά του ίδιου παιδιού ή δικό σας.
 • Αφήστε το παιδί να διαχειριστεί μόνο του κάποιες από τις καταστάσεις που του δημιουργούν άγχος.
 • Έτσι θα ενδυναμωθεί και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση.
 • Απευθυνθείτε σε ειδικούς για να καθοδηγήσουν εσάς και να βοηθήσουν το παιδί σας. Η παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας να διαχειριστούν το άγχος του, ενώ παράλληλα η συμβουλευτική γονέων μπορεί να βοηθήσει εσάς ώστε να αποκτήσετε τα κατάλληλα εργαλεία για να υποστηρίξετε το παιδί σας.

  Αναστασία Κούρτη ,
  Ειδική παιδαγωγός , εκπ. παιγνιοθεραπεύτρια,
  MSc LACIC, MSc Youth, PhDc Therapeutic Play

Σκιαγραφώντας το προφίλ του εξαρτημένου και της οικογένειάς του

(Εισήγηση που παρουσιάστηκε στις 14 Μαΐου 2011, στην Εταιρεία Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας) Από την αρχή των σπουδών μου είχα ένα σοβαρό δίλημμα επιλογής ανάμεσα στην κοινωνική και την κλινική ψυχολογία. Ένα σοβαρό γνωστικό αλλά και ιδεολογικό πρόβλημα μπορεί να προκύψει μέσα από τον ψυχολογισμό, αλλά και μέσα από τον κοινωνιολογισμό εφόσον αυτοί γίνονται μονομερώς. Ευτυχώς, στην πορεία της δουλειάς, το δίλημμα φάνηκε να ελαχιστοποιείται, καθώς η κλινική προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων έδωσε τη λύση. Το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης βρίσκεται ακριβώς στον κόμβο συνάντησης της ατομικής παθολογίας και της κοινωνικής δυσφορίας. Η τοξικομανία δεν μπορεί να καταταχθεί ως ψυχική ασθένεια, καθώς πρόκειται για μια πρακτική και δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο αλλά και το μάκρο- και μίκρο- κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, η τοξικοεξάρτηση δεν μπορεί να μελετηθεί παρά μόνο μέσα από μία μία διυποκειμενική θεώρηση και διεπιστημονική προσέγγιση. Μετά από την δεκαετή εμπειρία σε διάφορα πλαίσια (Σύλλογος Αντιμετώπισης Εξαρτημένων, Πρόγραμμα απεξάρτησης  εφήβων δήμου Καλλιθέας ΘΗΣΕΑΣ, ΟΚΑΝΑ, φυλακές Κορυδαλλού) με το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης γεννιέται το ερώτημα αν μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του εξαρτημένου και της οικογένειάς του. Η αλλαγή που διαφαίνεται μέσα στην εξάρτηση, κάνει συχνά τους  γονείς του εξαρτημένου και γενικά το περιβάλλον του, να μιλούν για ένα «άλλο παιδί», για μία αλλαγή προσώπου και χαρακτήρα. Έτσι, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο του τοξικοεξαρτημένου, πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Σε ένα πριν την εγκατάσταση της εξάρτησης και σε αυτό που εμφανίζεται μετά. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο γιατί είναι πιο ομοιογενές, καθώς εκεί μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για ένα λιγότερο ή περισσότερο κοινό προφίλ. Ο εξαρτημένος που είναι χρόνια στην εξάρτηση είναι ορατός από το περιβάλλον του, αλλά και από την κοινωνία. Αλλάζει η εμφάνισή του (η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά διαφαίνεται και από αυτοεπιθετικές  πρακτικές όπως είναι το piercing, τα τατουάζ, οι αυτοτραυματισμοί, αλλά και λιγότερο άμεσα επιθετικές, όπως είναι η παραμέληση του σώματος). Η εξωτερική εικόνα μπορεί να διαφέρει, αφού σχετίζεται με το κατά πόσο γίνεται ανεκτός από το οικογενειακό περιβάλλον, και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Σε ψυχικό επίπεδο, από τα λεγόμενα των σημαντικών άλλων, εμφανίζεται ως αφερέγγυος και ανάξιος εμπιστοσύνης. Είναι αναβλητικός, λέει πολλά ψέμματα, χειριστικός στο περιβάλλον, θρασύδειλος, επιθετικός κυρίως προς την οικογένεια, παραβατικός, αναποφάσιστος, με τάση για θεωρία και καθόλου πράξη, απουσία ενδιαφέροντος πλην της  χρήσης, με ιδεοψυχαναγκαστική ενασχόληση με το σώμα, επιφανειακά κοινωνικός με άλλους χρήστες εξαιτίας της ουσίας, πολυμήχανος. Σταδιακά, μέσα στη χρήση, βλέπουμε να χάνεται η αναπαραστασιακή του ικανότητα. Έτσι, τόσο η σκέψη του, όσο και η συμπεριφορά του γίνονται μηχανιστικές, στερημένες από φαντασία, μεταφορά και συναισθηματικές αποχρώσεις. ‘Οπως μας λέει, στο σημείο αυτό ο Γ. 26 ετών εξαρτημένος σε θεραπεία: «Η λήψη των διαφορετικών ουσιών ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία γιατί μπορούσα να νοιώθω πολλά διαφορετικά συναισθήματα που δεν τα είχα αισθανθεί ποτέ»… Το αναπαραστασιακό κενό έρχεται να αναπληρώσει το σύμπτωμα του σώματος. Το σώμα πονάει, μιλάει-μέσα από αντικείμενα και πρακτικές, προκαλεί. Αλλά και η ίδια η λήψη της ουσίας έχει να κάνει με μία πρακτική που εμπλέκει το σώμα.  Όπως μας λέει ο Γρ. Αμπατζόγου, η χρήση ουσιών δημιουργεί μία σχέση σώμα με σώμα (το σώμα του εξαρτημένου με το σώμα της ουσίας). Εκτός όμως από τη σωματοποίηση, ο εξαρτημένος είναι επιρρεπής στον παρορμητισμό του. Παρορμητικός, αλλά όχι αυθόρμητος. Η παρορμητική του συμπεριφορά τον φέρνει συχνά αντιμέτωπο με πολλαπλά προβλήματα. Η οικογένεια που έχει χτυπηθεί από τη μοίρα της εξάρτησης ενός μέλους της εμφανίζεται καταθλιμμένη και αδύναμη να στηριχθεί και να στηρίξει το μέλος της. Διακατέχεται από έντονα συναισθήματα άγχους, τη συνεχή της αγωνία απέναντι στο ενδεχόμενο του θανάτου, αλλά και των νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εξάρτηση. Από την άλλη, αισθάνεται την τοξικοεξάρτηση του μέλους της ως  κοινωνικό στίγμα για το οποίο ντρέπεται πολύ. Ως αποτέλεσμα αυτού του στιγματισμού κλείνεται στον εαυτό της και διακατέχεται από κρυψίνοια. Δεν γνωρίζει πως να φερθεί στον εξαρτημένο. Δεν είναι σταθερή. Δοκιμάζει διάφορους τρόπους χωρίς να υπάρχει συνέπεια ως προς τη διατήρηση και επιλογή κάποιου από αυτούς, λένε: «έχουμε δοκιμάσει τα πάντα μαζί του, αλλά τίποτα δεν κατάφερε να τον αποτρέψει από τη λήψη ουσιών». Παρακολουθούν τον εξαρτημένο και εμπλέκονται στο παιχνίδι των ουσιών, προσπαθώντας να μάθουν τι προκαλλεί η μία ουσία, ή η άλλη. Ψάχνουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Η ανησυχία είναι μόνιμη για τη μοίρα του μέλους. Τα αδέρφια εκφράζονται συνήθως με θυμό. Τέλος, αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην Ελλάδα και εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι ο εξαρτημένος μένει σχεδόν πάντα στην πατρική εστία-σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανομοιογένεια ως προς αυτό το σημείο. Υπήρξε η υπόθεση ότι η τοξικοεξάρτηση έχει βιολογικό υπόβαθρο. Όμως, τόσο η πολυτοξικομανία, όπως τονίζει η Κ. Μάτσα, όσο και η κλινική παρατήρηση του περιβάλλοντος του εξαρτημένου, φαίνεται να την καταρρίπτουν. Το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης πρέπει να το δούμε ως  παράδοξο σύμπτωμα που αφενός διατηρεί την παθογόνο τάξη, αλλά ταυτόχρονα την ταράζει, ως σήμα κινδύνου, προκειμένου να επέλθει η αλλαγή της. Σήμα κινδύνου για την κοινωνική δυσφορία, αλλά και για την οικογένεια. Η τοξικοεξάρτηση συχνά ιατρικοποιείται. Είναι εύκολο αυτό, καθώς το σώμα εμπλέκεται και η εξάρτηση δημιουργεί σωματικές αντιδράσεις. Όμως, η εξάρτηση δεν συνεχίζεται επειδή το σώμα δεν αντέχει την στέρηση της ουσίας, αλλά η ψυχή. Κι αυτό αποδεικνύεται από τις πολλαπλές πετυχημένες προσπάθειες σωματικής απεξάρτησης, μέσα από κλινικές, εκούσιο ή ακούσιο εγκλεισμό του εξαρτημένου στο σπίτι, πρακτικές όπως η μετάγγιση, αλλαγή αίματος κλπ.  Το σώμα που δεν λαμβάνει την ουσία, πάσχει σα να περνάει μία γρίπη, μία βαριά ίωση. Μετά, όμως, βλέπουμε ότι ο απεξαρτημένος σωματικά επιστρέφει στην ουσία, καθώς ψυχικά είναι ακόμη παγιδευμένος μέσα στον ιστό της ψυχικής εξάρτησης. Δεν θα επικεντρωθώ στο μάκρο-κοινωνικό, ούτε στην πολιτική οικονομία της εξάρτησης,  καθώς δεν διαθέτω επιστημολογικά τα εργαλεία, που διαθέτει ένας κοινωνιολόγος ή ένας ανθρωπολόγος. Εντούτοις, είναι κραυγαλέο σήμερα το παράδοξο μιας πολιτείας που ενδιαφέρεται για την απεξάρτηση του εξαρτημένου, όταν η ίδια είναι αιχμάλωτη της δικής της εξάρτησης (οικονομικής για παράδειγμα). Η έρευνα Με την απορία αν υπάρχουν κάποιες κοινές γραμμές που να μπορούν να βοηθήσουν στην σκιαγράφηση του/των προφίλ των εξαρτημένων και των οικογενειών τους πριν την εγκατάσταση της εξάρτησης,  σκέφτηκα να κάνω μία έρευνα εστιασμένη στην οικογένεια του εξαρτημένου, μέσα από τις τεχνικές του γενεογράμματος και της αφήγησης ζωής. Το πλαίσιο Ο μεγαλύτερος όγκος αυτής της έρευνας, που συνεχίζεται και σήμερα στο γραφείο μου με περιστατικά τοξικοεξαρτημένων, διεξήχθη κατά τη διάρκεια 1997-2004, όταν βρισκόμουν στον Σύλλογο Αντιμετώπισης Τοξικοεξάρτησης,  με κύριο αντικείμενο τη θεραπεία σε ομάδα γονέων, κυρίως, εξαρτημένων. Ο σύλλογος είχε φτιαχτεί το 1982 από γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας των εξαρτημένων με στόχο την μεταξύ τους στήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκείνη την εποχή, οι λιγοστές υπάρχουσες δομές απεξάρτησης δεν δέχονταν μέλη οικογένειας εξαρτημένων, εφόσον οι εξαρτημένοι δεν ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμά τους. Έτσι, το κενό αυτό ήρθε να καλύψει αυτή η δημιουργία του συλλόγου που είχε ως κύριο μέλημα το να βρουν οι γονείς τον τρόπο να πείσουν τα παιδιά τους να ξεκινήσουν θεραπεία σε ένα πρόγραμμα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι μόλις οι δομές των προγραμμάτων ενέταξαν τις ομάδες ευαισθητοποίησης και θεραπείας των γονιών, χωρίς απαραίτητα το εξαρτημένο μέλος να είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα, ο σύλλογος εξασθένισε και έπαψε να υπάρχει ως τέτοιος, μέσα από την αφομοίωσή του από το δημοτικό πρόγραμμα εφήβων Καλλιθέας «ΘΗΣΕΑΣ».  Στην αφομοίωση αυτή βοήθησε τότε ο Στ. Κρασανάκης, επιστημονικός υπεύθυνος του ΘΗΣΕΑ, που έδωσε μία θέση στον σύλλογο που, λόγω των σοβαρών του οικονομικών προβλημάτων, κινδύνευε να αφήσει άστεγα τα μέλη του. Ως εκείνη τη στιγμή, το ιστορικό των νέων μελών κατέγραφε κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία. Μέσα από μία ανάγνωσή τους, δεν βλέπαμε κοινές συνιστώσες. Μάλιστα, ήταν μία μικρογραφία των δημογραφικών στοιχείων του συνολικού πληθυσμού: Οι περισσότεροι από τους γονείς ήταν απόφοιτοι λυκείου, μικροαστικών και μέσων στρωμάτων με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις πολύ ευκατάστατων και προλεταρίων. Η συντριπτική τους πλειοψηφία κατοικούσε στην Αθήνα (αφού εκεί ήταν και η έδρα του συλλόγου) ενώ η συντριπτική πλειοψηφία προερχόταν από την επαρχία. Το ποσοστό των διαζυγίων συνέπιπτε με αυτό του γενικού πληθυσμού. Δείγμα Συνολικά, η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, μέσα από τις αφηγήσεις ζωής και τα γενεογράμματα συμπεριέλαβε 75 υποκείμενα.  Στη μεγάλη πλειοψηφία τους επρόκειται για γονείς των εξαρτημένων (μόνο δύο δεν ήταν-ένας σύζυγος, και μία αδερφή) και κυρίως μητέρες (73%). Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς ήταν μέλη του συλλόγου, τότε και οι δύο βρίσκονταν στο δείγμα (περίπου 20%). Η διαδικασία-μεθοδολογία Μετά από κάποια δημογραφικά στοιχεία, το κάθε υποκείμενο έφτιαχνε το γενεόγραμμά του. Τα στοιχεία που του ζητήθηκε να συμπεριλάβει σε αυτό ήταν, τα μικρά ονόματα των μελών της οικογένειας (για να ελέγξουμε τυχόν ταυτίσεις ή άλλες δυναμικές που σχετίζονται με το όνομα), την σήμανση κάποιας ιδιαιτερότητας σε κάποιο μέλος της οικογένειας ή σε κάποια σχέση (υποκειμενικός παράγοντας), οι τόποι καταγωγής των (για να δούμε τις πολιτισμικές επιδράσεις και τη δυναμική που υπήρχε σε αυτές). Μετά, εκλήθησαν να αφηγηθούν την ιστορία της οικογένειας. Τέλος, έπρεπε να αφηγηθούν μέσα σε μάξιμουμ 40 λεπτά την δική τους ιστορία. Επρόκειτο στην ουσία για μία κλινική ακρόαση χωρίς καμία παρέμβαση. Σημειώνονταν τα πάντα, ακόμη και τα επιφωνήματα. Αποτελέσματα Παρόλο που η διαδικασία με το κάθε υποκείμενο είχε διάρκεια, έγινε δεκτή με ικανοποίηση από όλους. Από αυτούς, το 60% είχαν έλλειψη ή ανεπάρκεια γονεϊκής παρουσίας, ή ήταν μέλη πολυμελούς οικογένειας (άρα είχαν ανεπάρκεια μητρικής φροντίδας). Στην πραγματικότητα, φάνηκε αργότερα, μετά το πέρας αυτής της έρευνας, ότι η γονεϊκή ανεπάρκεια υπάρχει πάντα μέσα στο βίωμα ενός από τους δυο γονείς και αφορά κυρίως στις μητέρες-χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις των αντρών-πατεράδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε την υπεραναπλήρωση μέσα από τη σχέση που έφτιαξαν με το παιδί τους, είτε δημιούργησε το κλίμα της δικής τους γονεϊκής ανεπάρκειας, απουσία ταυτισιακού μοντέλου. Είναι πάρα πολύ συχνό στα αυτιά μας αυτό που λένε οι γονείς του εξαρτημένου ότι τα είχε όλα. Δεν του έλειψε ποτέ τίποτα. Στην περίπτωση που η οικογένεια είχε σχετική οικονομική άνεση, αυτή η απουσία της έλλειψης αφορά κυρίως στα υλικά αγαθά, στην κατανάλωση. Απουσία του γονεϊκού μοντέλου, αυτοί οι γονείς, έμαθαν να δηλώνουν τα συναισθήματά τους με τα χρήματα και την κατανάλωση. Σε περίπτωση απουσίας οικονομικής δυνατότητας, το “τα είχε όλα,” αναφέρεται σε «υπερβολική αγάπη», με πολλά αιμομικτικά και συγχνωνευτικά στοιχεία, που είτε υπονοούνταν, είτε εκδηλώνονταν μέσα από συμπεριφορές. Το σημείο αυτό έρχεται να υποβοηθήσει η δυσλειτουργική σχέση του ζεύγους. Παρόλο που μόνο στο 15% (17% εκείνη την περίοδο το ανάλογο ποσοστό του γενικού πληθυσμού) υπήρχε διαζύγιο, οι περισσότερες σχέσεις ήταν απονεκρωμένες, συμβατικές, χωρίς απόλαυση. Οι κακοποιήσεις μέσα στην οικογένεια αποτελούσαν περίπου το 20% των περιπτώσεων και στρέφονταν κυρίως από τον πατέρα προς τη μητέρα αλλά και τα παιδιά. Το ποσοστό του 40% των γάμων αυτών αναφέρεται ότι έγιναν υπό πίεση της οικογένειας. Άρα, ήδη έχουμε μία κακή αρχή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών. Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, οι πατεράδες ήταν ουσιαστικά απόντες. Είτε ήταν αδύναμοι να αντιμετωπίσουν την κακή σχέση με τη σύζυγο, είτε οι ίδιοι εξαρτημένοι, είτε εξαιτίας μεγάλου φόρτου εργασίας κι άλλων ψυχικών παραγόντων που τους εξασθενούσαν στον ρόλο τους στην οικογένεια, άφηναν την ευθύνη της οικογένειας στη σύζυγο-μητέρα του εξαρτημένου. Δεν λείπουν οι αφηγήσεις για συζύγους-πατέρες οξύθυμους και βάναυσους, που δηλώνεται τόσο μία τάση για δημιουργία ψυχοπαθητικών συμπεριφορών στα παιδιά, όσο και η δική τους ψυχική ευθραυστότητα. Παρόλα αυτά, στην πλειοψηφία τους τα ζευγάρια αυτά δεν χωρίζουν. Κάθονται μαζί, έχοντας φτιάξει έναν ισχυρό δεσμό εξάρτησης, όπου οι ρόλοι θύτη-θύματος εναλλάσσονται και οι σχέσεις τους κυμαίνονται από την παγερή αδιαφορία ως την λιγότερο ή περισσότερο έκδηλη εχθρότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δύο γονείς, κυρίως οι μητέρες, φτιάχνουν συμμαχίες με τα παιδιά τους. Αυτές οι συμμαχίες ισχυροποιούνται από μυστικά αλλά και τις εξομολογήσεις των συζυγικών προβλημάτων τους με τα παιδιά. Η φυσική τάση μανιχαϊστικής λογικής των παιδιών, ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτή τη δυναμική, όπου ο ένας ο  γονιός εμφανίζεται ως ο καλός και ο άλλος ως ο κακός. Αυτό που περιγράφεται είναι ένα μέσο κοινό προφίλ, που απαντήθηκε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εντούτοις, έχουμε και λιγότερες περιπτώσεις γονεϊκής φυσικής απουσίας, που οφείλονταν είτε σε θάνατο που ήρθε πρόωρα στη ζωή του παιδιού, είτε σε εγκλεισμό του γονιού σε κάποιο ίδρυμα, είτε σε παντελή απουσία εξαιτίας λόγων επιβίωσης-π.χ. μετανάστευση των γονέων για εργασία, χωρίς τα παιδιά τους. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι στο 70% των περιπτώσεων έχουμε μία μετανάστευση της οικογένειας-γονέων ή παπούδων- για λόγους επιβίωσης. Έτσι, έχουμε την επιβάρυνση δύο ακόμη παραγόντων: την βίαιη αποκόλληση από την πατρίδα-που εμφανίζεται εξιδανικευμένη μεν στις αφηγήσεις τους, αλλά και ως μάνα-γη που δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά της,  και το μοντέλο του επιζήσαντα. Η αναζήτηση της επιβίωσης φαίνεται να διατρέχει όλη τη γενιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πια οι ιδιαίτεροι λόγοι εκείνων των πρώτων πρωταγωνιστών. Λειτουργεί ως συλλογική μνήμη, όντας μία οικογενειακή μυθολογική αναφορά. Ως συνέπεια αυτού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα μέλη της οικογένειας έχουν εκπαιδευτεί να προσανατολίζονται κυρίως σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας, ενώ οι πρωτογενείς διεργασίες (φαντασία, συναισθηματική έκφραση, περιέργεια για το καινούριο κ.ά) έχουν ελλειπώς αναπτυχθεί. Έτσι, η επικοινωνία μέσα στην τοξικογενή οικογένεια είναι ρηχή συναισθηματικά και μάλλον είναι στραμένη προς την ανάγκη, εις βάρος της επιθυμίας. Από την μεγάλη αυτή συχνότητα που απαντιέται η μετανάστευση ως βίαιη ρήξη με τον γενέθλιο τόπο ως αποτέλεσμα της ανάγκης για επιβίωση, υποθέτουμε ότι τα παιδιά των μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια, αποτελούν μία ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αναφέρθηκαν αναπάντεχοι θάνατοι, από ατυχήματα,εξαρτήσεις, σε γέννα κλπ. Τα γεγονότα αυτά έχουν σημαδέψει την οικογένεια στο σύνολό της, ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις το όνομα του νεκρού έχει δοθεί στον εξαρτημένο, ως αυτός να καλείται να συνεχίσει την πορεία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις θανάτων και απώλειας, βλέπουμε μέσα από τις αφηγήσεις ότι το πένθος δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς συνέπεσαν κι άλλα γεγονότα της ζωής της οικογένειας, όπως θέματα επιβίωσης εξαιτίας σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ή, γέννησης ενός νέου οικογενειακού μέλους, ή στροφής προς διεξόδους αποφυγής του πόνου-όπως είναι το παράδειγμα του αλκοολισμού. ΄Ετσι, ο νεκρός συνεχίζει να στοιχειώνει την οικογένεια και εμφανίζεται συνεχώς ως φυσσαλίδα μέσα από το οικογενειακό ασυνείδητο σε κάθε ευκαιρία. Η τοξικομανία υπό αυτό το πρίσμα δίνει την ευκαιρία τόσο στο ίδιο το μέλος, όσο και στην οικογένεια να επεξεργαστεί το πένθος, καθώς είναι συνεχώς αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο του θανάτου. Μόνο που ο τοξικομανής δεν θέλει να πεθάνει, όπως υποστηρίζουν πολλοί κλινικοί. Θέλει μόνο να μην αισθάνεται δυσφορία. Προκαλεί ένα συναισθηματικό θάνατο, μία νάρκωση του συναισθήματος και ταυτόχρονα έχει την ψευδαίσθηση της νιρβάνας, όπου απουσιάζει κάθε έλλειψη. Βουλώνει το κενό του, που ταυτόχρονα αναφέρεται στο κενό από το ανεπίλυτο πένθος όλης της οικογένειας αλλά και το κενό στο επίπεδο των αναπαραστάσεων και των φαντασιώσεων-που θα βοηθούσαν στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του ψυχικού μεταβολισμού. Στις μισές περιπτώσεις (εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό) έχουμε στην οικογένεια τουλάχιστον ένα μέλος που αντιμετωπίζει, ή αντιμετώπιζε πρόβλημα εξάρτησης. Η εξάρτηση αυτή μπορεί να μην σχετίζεται με την ηρωίνη πάντα, αλλά και με άλλα πάθη-ενσωμάτωσης ή όχι- όπως είναι το αλκοόλ, ο τζόγος, το φαγητό, η υπερκατανάλωση.  Και αυτό το εύρημα φαίνεται να είναι αρκετό για να δείξει ότι η τοξικοεξάρτηση δεν είναι μία βιολογική συνέπεια- ένα γονιδιακό αποτέλεσμα-αλλά μία πρακτική που έχει εγκατασταθεί μέσα από καταστάσεις οικείες και μέσα από ταυτισιακές διαδικασίες. Κοντά στο 30% (έναντι του 20% του ανάλογου στο γενικό μαθητικό πληθυσμο) των περιπτώσεων αναφέρεται μία μαθησιακή δυσκολία στις πρώτες τάξεις του σχολείου. Οι περιπτώσεις αυτές  είχαν  παραμείνει χωρίς διάγνωση για πολλά χρόνια (ή για πάντα). Κι εδώ αναδεικνύεται η σημασία του σχολικού περιβάλλοντος ως ένας από τους πρωταρχικούς χώρους κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά αυτά, λόγω των μαθησιακών δυσκολιών τους και λόγω της αδυναμίας του πλαισίου να τα βοηθήσει-τα ίδια και τις οικογένειές τους- τα περιθωριοποίησε, καθώς στιγματίστηκαν τόσο ως «τεμπέληδες», όσο και ως αδιάφοροι, κακοί μαθητές. Το κόστος αυτής της αποτυχημένης ένταξης φαίνεται να είναι τεράστιο στην αυτοεκτίμηση της παιδικής ψυχής που στρέφει το υποκείμενο σε μία θέση περιθωρίου εξαρχής. Μία άλλη πολύ σημαντική πληροφορία που λάβαμε από τα γενεογράμματα είναι η ύπαρξη ενός μυθικού προσώπου (συνήθως πρόκειται για τον παπού από τον οποίο έχει πάρει το όνομα το εξαρτημένο μέλος) ο οποίος έχει τον ρόλο του ήρωα, ή μάλλον του αντι-ήρωα. Ακόμη κι αν δεν τον έχει γνωρίσει το ίδιο το υποκείμενο, οι ιστορίες που αναφέρονται σε αυτό το πρόσωπο με δραματικό τρόπο, του δίνουν μία εξέχουσα θέση στην ιστορία της οικογένειας. Συνήθως αυτό το ηρωικό πρόσωπο είναι αντάρτης. Είτε πράγματι είχε λάβει μέρος στο αντάρτικο, είτε εκδήλωνε συμπεριφορές ανταρσίας απέναντι στο κοινωνικό κατεστημένο. Συχνά είχε φυλακιστεί, εξοριστεί. Ενίοτε είχε πεθάνει εξαιτίας αυτής της επιλογής του. Θεωρούμε ότι δεν είναι μικρό και το ποσοστό του 10% που εμφανίστηκαν αυτοκτονίες μέσα στην οικογένεια. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτό το ποσοστό, τότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η πρακτική της τοξικοεξάρτησης συνδέεται άμεσα με μία αυτοκτονική συμπεριφορά, έχοντας ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το ποσοστό της βίας μέσα στην οικογένεια, εμφανίζεται σε ποσοστό κοντά στο 25%. Στην περίπτωση όμως που το εξαρτημένο μέλος είναι κορίτσι-πολύ πιο σπάνιο, καθώς τα κορίτσια εμφανίζουν εξαρτητική συμπεριφορά που σχετίζεται περισσότερο με τη λήψη φαγητού-το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 75%. Στις περιπτώσεις των κοριτσιών εξαρτημένων από ουσίες, είναι πολύ συχνά τα γεγονότα σεξουαλικής κακοποίησης από πρόσωπα συνήθως φιλικά προς την οικογένεια ή συγγενείς. Στην περίπτωση των κοριτσιών φαίνεται η τοξικομανιακή πρακτική  να σχετίζεται με μία αυτοκαταστροφική διάθεση απέναντι στο σώμα που συμμετείχε στην αποπλάνηση. Το μπέρδεμα προκύπτει από τον ερεθισμό που προκλήθηκε στις ερωτογενείς ζώνες και την ευχαρίστηση που τον συνόδεψε που σε συνδυασμό με την αιμομικτική παραβίαση δημιουργεί αφόρητη ενοχή. Βρήκαμε επίσης, κι ένα ποσοστό 10% περίπου, που αφορά σε μία σοβαρή ασθένεια ή κίνδυνο θανάτου, που πέρασε ο εξαρτημένος ως παιδί, ή κάποιος αδερφός. Και στις δύο περιπτώσεις, η οικογένεια θορυβείται και υπερπροστατεύει το μέλος της. Αν η ασθένεια του παρελθόντος είχε πλήξει τον σημερινό εξαρτημένο, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ίδιος συνεχίζει το ρόλο του «αρρώστου», του ασθενούς με το πονεμένο σώμα. Αν η ασθένεια είχε πλήξει κάποιον/α αδελφό/ή, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αδελφική αντιζηλία μπορεί να έπαιξε τον ρόλο της στην εγκατάσταση της εξάρτησης, καθώς αποτελεί ένα μέσο έλξης του ενδιαφέροντος της οικογένειας στο άτομό του. Συμπεράσματα Το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης είναι πολυπαραγοντικό. Πολλοί δοκιμάζουν κάποια ουσία αλλά λίγοι είναι αυτοί που γίνονται εξαρτημένοι. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά. Όσο περισσότεροι παράγοντες προστίθενται, τόσο μεγαλώνει η επικινδυνότητα για τη γένεση της τοξικοεξάρτησης. Από την άλλη, πολλά από τα παραπάνω, βρίσκουν και το νόημά τους μέσα από τον συνδυασμό, καθώς, για παράδειγμα, η βίαιη μετανάστευση και η απουσία της μητρικής φροντίδας, ίσως να μην είχαν το αντίκτυπό τους από μόνες τους. Η απουσία της μητρικής φροντίδας στον γενέθλιο τόπο μπορεί να ανήκει στην κοινωνική πραγματικότητα του τόπου και το κενό αυτό να το καλύπτει η κοινότητα, πράγμα που δεν γίνεται με τη μετανάστευση στη μεγάλη πόλη. Τα παραπάνω στοιχεία θα είχαν περισσότερο νόημα, αν τα βλέπαμε σε συνδυασμό με τα ποσοστά του λοιπού πληθυσμού, που δυστυχώς δεν είχαμε για όλα τα ποσοτικά ευρήματα. Ωστόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια συμπεράσματα για την καλύτερη κατανόηση της τοξικοεξάρτησης, πράγμα που θα βοηθήσει στην κλινική αντιμετώπισή της. Φαίνεται ότι η τοξικοεξάρτηση έρχεται να αναχαιτήσει την υποκειμενοποίηση, την εξατομίκευση του υποκειμένου. Ως απόστολος όλης της οικογένειας δηλώνει ότι αυτό είναι και η επιθυμία όλης της οικογένειας. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνίας που λαμβάνει όλη την επιθετικότητά της προκειμένου να διαφυλάξει τη συνοχή και την παθολογική δυναμική της. Η τοξικομανία δεν είναι ασθένεια με την κλινική έννοια. Πρόκειται για μία πρακτική που διακατέχεται από μία στοματική απληστία για ενσωμάτωση με την ουσία. Η ουσία, εμφανίζεται ως η κακή τροφή-ανάλογη με το δηλητηριασμένο μήλο της Χιονάτης. Η τροφή σχετίζεται με τη μητέρα, ενώ η κακή τροφή μάλλον με τη μητέρα που απουσιάζει, το «νεκρό σώμα» της μητέρας. Ανάλογα με την τροφή, η ουσία καταναλώνεται, δίνει ευφορία, παρηγορεί τον ψυχικό πόνο ναρκώνοντάς τον (όπως το γάλα του βρέφους πριν τον ύπνο). Ταυτόχρονα δίνει την ψευδαίσθηση της βρεφικής ολότητας, που δεν αναγνωρίζει τα όρια του εαυτού και του άλλου. Ο άλλος δεν υπάρχει. Φυσικά δεν υπάρχει και η επιθυμία αφού δεν υπάρχει έλλειψη. Μόνο μετά το πέρας της ενέργειας της ουσίας, (ανάλογη με τη χώνευση) ξαναρχίζει η αναζήτησή της. Η απόλυτη κυριαρχία της μητρικής λειτουργίας της τροφής φαίνεται να επιτρέπεται από την ανυπαρξία της πατρικής λειτουργίας. Ο πατέρας του εξαρτημένου εμφανίζεται ουσιαστικά απών, είτε λόγω δικής του εξάρτησης, φυγής, αδυναμίας. Είναι ο πατέρας χωρίς κύρος, που δεν οριοθετεί αλλά και δεν προστατεύει. Στην πραγματικότητα η τοξικομανία αναφέρεται στην ελλειματικότητα της διαχείρισης της έλλειψης, στην αδυναμία πρόσληψης της ετερότητας. Από την άλλη, μέσα από τις αφηγήσεις ζωής και τα γενεογράμματα, η δυσκολία της αντίληψης της ετερότητας δεν είναι τίποτε άλλο από την αδυναμία της ανεύρεσης ταυτότητας και προσωπικού νοήματος ζωής. Η έλλειψη του νοήματος, της ουσίας, έρχεται να καλυφθεί από την ενσωμάτωση με την τοξική ουσία. Η αδυναμία της ταυτότητας του εξαρτημένου σχετίζεται με τις δυσκολίες που βρίσκει στο να ταυτιστεί με τους γεννήτορές του. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν απολαμβάνουν, με σχέσεις ρηχές συναισθηματικά, χωρίς κύρος (στα μάτια των παιδιών τους). Από την άλλη, βλέπουμε τον εξαρτημένο να υιοθετεί σχήματα συμπεριφοράς (patτerns) και να τα αναπαράγει. Ταυτόχρονα, ανακάμπτεται και η σεξουαλική πλευρά της ταυτότητας καθώς παύει και η επιθυμία και καταστρέφεται το αντικείμενο. Το σεξ είναι μία μηχανιστική δραστηριότητα όπου ο άλλος δεν έχει πρόσωπο. Η επιθυμία έχει εξαφανιστεί καθώς έχει συγχωνευτεί με την επιθυμία της οικογένειας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή ενοχή που αισθάνεται η οικογένεια για την τοξικοεξάρτηση του μέλους. Θα ήταν λάθος να ενοχοποιηθεί η οικογένεια. Είναι και αυτή θύμα των κοινωνικο-ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων που την διαμόρφωσαν.  Τα στοιχεία που περιγράφησαν αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ίσως, στο πέρασμα των χρόνων να δούμε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες να αλλάζουν, κάποιους να φεύγουν από τη λίστα των παραγόντων υψηλού κινδύνου και κάποιους νέους να προστίθενται. Η οικογένεια  είναι ο βασικότερος και μακροβιότερος θεσμός αλλά και φορέας της κοινωνίας και όπως λέει και ο Σιμωνίδης: «Πόλις άνδρα διδάσκει». Η μακροχρόνια έρευνα με την ίδια μεθοδολογία, μπορεί να μας διαφωτίσει ως προς την επίδραση που μπορεί να έχει ο διαφορετικός χρόνος στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Επίσης, μία έρευνα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς θα μπορούσε επίσης, να μας δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της  πολιτισικής επίδρασης. Τα οφέλη τέτοιων συγκριτικών ερευνών θα ήταν πολύ μεγάλα για την κλινική και κοινωνική αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Στη δική μας περίπτωση, ο εξαρτημένος, ως άλλος τραγικός ήρωας, καλείται να διατρέξει όλες τις ηρωικές περιπέτειες, να παίξει σε ένα παιχνίδι με τον θάνατο προκειμένου να απελευθερωθεί (αν δεν τον νικήσει ο θάνατος) από τα δεινά της γενιάς του. Όμως ο ήρωας είναι πάντα απεσταλμένος. Ποτέ δεν δρα αυτόνομα. Έτσι, το τέλος της εξάρτησης θα σημασιοδοτηθεί από το πέρασμα από το ρόλο του ήρωα σε αυτόν του βασιλιά, δηλαδή να  γίνει κύριος του εαυτού του και να έχει τη δική του επιθυμία. Μιλάμε δηλαδή, για το πέρασμα από την ψευδο-αυτονομία που δίνει η ουσία στην πραγματική αυτονομία που δίνει η ενηλικίωση. Δήμητρα Σταύρου Ψυχολόγος/Δραματοθεραπεύτρια Αναδημοσίευση για το ΨPoint.

Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΟΥΣ

Η θεωρία του ψυχαναλυτή και αναπτυξιακού ψυχολόγου Daniel Stern (1934 – 2012) για την ανάδυση και την ανάπτυξη των τεσσάρων αισθήσεων του εαυτού, βασισμένη στα ευρήματα της ψυχολογίας των βρεφών
, έχει σαν σκοπό την κατανόηση του παρόντος μέσω του παρελθόντος και συγκεκριμένα μέσω των δύο πρώτων χρόνων της ζωής. Χρησιμοποιεί τη λέξη “αίσθηση” για να τονίσει την άμεση, μη διαμεσολαβημένη από έννοιες εμπειρία.
 
Ο Stern γράφει σχετικά με την αίσθηση του εαυτού:

“Η αίσθηση του  εαυτού φανερώνεται σε πολλές μορφές. Υπάρχει η αίσθηση του εαυτού ως ένα μοναδικό σώμα, ως ο ενεργός δράστης των πράξεών μας, ως εκείνος που βιώνει τα συναισθήματα, ως ο δημιουργός των προθέσεων, ως ο  αρχιτέκτονας των πλάνων, ως ο μεταφραστής της εμπειρίας στη γλώσσα, ως ο κοινωνός και μεριζόμενος την προσωπική γνώση”.

Ενδιαφέρεται περισσότερο για την περιγραφή των αισθήσεων του εαυτού που συμβαίνουν στη γέννηση, στον δεύτερο με τρίτο μήνα, μεταξύ του ένατου και δωδέκατου μήνα και από τους 15-18 μήνες και μετά. Η επιλογή των κρίσιμων αυτών αναπτυξιακών περιόδων γίνεται επειδή τότε συμβαίνουν αλλαγές (υπό τη μορφή αλμάτων και ενδιάμεσων περιόδων ηρεμίας για σταθεροποίηση των νεοαποκτηθέντων επιτευγμάτων) σε νευρολογικό, συμπεριφορικό και σε επίπεδο υποκειμενικής εμπειρίας, διακριτές από τους γονείς και ανιχνεύσιμες από την τρέχουσα έρευνα.

Ο Stern διακρίνει τέσσερις αισθήσεις εαυτού κατά τα βρεφικά χρόνια. Οι αισθήσεις αυτές δεν θεωρούνται ως τέσσερις φάσεις, που η μια αντικαθιστά την άλλη, αλλά αφού φανερωθεί, διαμορφωθεί και σταθεροποιηθεί κάθε αίσθηση του εαυτού παραμένει πλήρως λειτουργική και ενεργός σε όλη τη διάρκεια του βίου, συναναπτυσσόμενη με τις υπόλοιπες. Με κάθε νέα αίσθηση του εαυτού παρουσιάζεται και μια διαφορετικής μορφής κοινωνική επαφή με τον άλλο.
 
Ο αναδυόμενος εαυτός (γέννηση – 2ος μήνας)
Κατά τον Stern (1985) η αίσθηση του αναδυόμενου εαυτού είναι μια άμεση , αδιαμεσολάβητη από έννοιες επίγνωση της εμπειρίας που έχει το νεογέννητο με τους γονείς του, όταν εκείνοι αλληλεπιδρούν μαζί του, στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις φυσιολογικές ανάγκες του. Αμέσως του αποδίδουν προθέσεις και μεταχειρίζονται σταθερά το νεογέννητο βρέφος τους ως ον που καταλαβαίνει. Η σχετική έρευνα των μαθησιακών ικανοτήτων των βρεφών που επικαλείται ο Stern, δείχνει ότι τα νεογνά είναι “προσχεδιασμένα” να ψάξουν και να εμπλακούν σε ευκαιρίες μάθησης και παρωθημένα από εσωτερικά κίνητρα και εξωτερικές θετικές ενισχύσεις, δημιουργούν νέες νοητικές οργανώσεις.
 
Ο πυρηνικός εαυτός (2ος – 7ος μήνας)
Γύρω στους δύο με τρεις μήνες κάτι αλλάζει και τα βρέφη φαίνονται διαφορετικά ως πρόσωπα αλλά και πιο ικανά στην επικοινωνία τους με τους άλλους. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως η <<περισσότερο κοινωνική περίοδος της ζωής>>. Στο βρέφος από τους δύο με τρεις μήνες λειτουργούν κανονικά πλέον το κοινωνικό χαμόγελο, οι φωνοποιήσεις που κατευθύνονται στους άλλους, η αμοιβαία βλεμματική επαφή, οι εγγενείς προτιμήσεις για το ανθρώπινο πρόσωπο και τη φωνή καθώς και μια αίσθηση ιστορικότητας του εαυτού στον χρόνο, δηλαδή μνήμης.
 
Ο υποκειμενικός εαυτός (7ος – 12ος μήνας)
Το επόμενο σημαντικό βήμα συμβαίνει γύρω στους επτά με εννέα μήνες, όταν το βρέφος ανακαλύπτει ότι τόσο αυτό όσο και οι άλλοι έχουν νου, ότι αυτό και οι άλλοι μπορούν να μοιραστούν ίδιες ή περίπου ίδιες υποκειμενικές εμπειρίες παρά το γεγονός ότι έχουν ξέχωρους νόες. Στο παιχνίδι τώρα εισέρχεται η ενσυναίσθηση και η ικανότητα, όχι μόνο για φυσική, αλλά και για ψυχική εγγύτητα.
 
Ο λεκτικός εαυτός (15ος – 18ος μήνας και μετά)
Κατά τον δεύτερο χρόνο της ζωής, τα βρέφη αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία, την αναπαράσταση, το συμβολικό παιχνίδι, την εκ των υστέρων μίμηση και να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μια αντικειμενική ολότητα. Τότε εμφανίζεται η γλώσσα – άποψη που υιοθετεί ο Stern από τη γνωστή θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της αισθησιοκοινητικής νοημοσύνης και την ανάδυση της συμβολικής λειτουργίας. Η εμφάνιση του λεκτικού εαυτού δίνει πολλά αλλά και παίρνει πολλά από το βρέφος, σύμφωνα με τον Stern. “Προσφέρει, διαιρεί, ενώνει και υπερβαίνει την πραγματικότητα ο λεκτικός εαυτός, για το καλό ή το κακό του ανθρώπου”, επισημαίνει.
 
Παρά την κριτική που μπορεί να ασκήθηκε σε ορισμένες θέσεις του, γεγονός είναι ότι ο ψυχαναλυτής και αναπτυξιολόγος Daniel Stern τόλμησε να αρθρώσει σοβαρό επιστημονικό λόγο σε αυτό που ο Freud αποκαλούσε το “πιο λεπτό θέμα σε όλο τον χώρο της ψυχανάλυσης”, την υποτίμηση του βρεφικού νου.
 
 
Ηλιάνα Κουσουνέλου
Συμβουλευτική Ψυχολόγος ΨPoint
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Daniel N. Stern, The Interpersonal World of an Infant. USA, 1985
Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κουγιουμουτζάκης Γιάννης (επιμ.) Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2011

ΑΥΤΙΣΜΟΣ Διαχείριση Άγχους σε Γονείς και Παιδιά

Όλοι έχουμε νιώσει λιγότερο ή περισσότερο άγχος σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας. 

Άγχος, που μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες και που το εκφράζουμε με ποικίλους τρόπους.

Ανάλογα με την ηλικία, αλλάζουν οι στρεσογόνοι παράγοντες κι αλλάζει και ο τρόπος που τους εκφράζουμε και τους διαχειριζόμαστε.

Το βρέφος αισθάνεται άγχος όταν αποχωρίζεται τον φροντιστή του και το εκφράζει κλαίγοντας, ενώ ο ενήλικος, μπορεί να νιώθει άγχος, λόγω της δουλειάς του και το εκφράζει π.χ με επιθετικότητα στο σπίτι, συμπτώματα κατάθλιψης και μπορεί να το διαχειριστεί επίσης, με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. τεχνικές χαλάρωσης).

Σε κάθε ηλικία το άγχος μπορεί να σωματοποιείται. Το παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο, νιώθει πονόκοιλο ή ο έφηβος που βρίσκεται σε μία πολύ πιεστική γι’ αυτόν κατάσταση, μπορεί να δει τη μύτη του να ματώνει.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση των αυτιστικών παιδιών και εφήβων;

Γιατί αγχώνονται; Αγχώνονται το ίδιο με τους υπόλοιπους; Πώς εκφράζουν το άγχος τους; Πώς μπορούν να το διαχειριστούν;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νευροδιαφορετικά παιδιά, δεν παύουν να είναι παιδιά και ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, που τους δημιουργούν άγχος, όπως:

 • Οι δυσκολίες στο σχολείο
 • Το bulling
 • Το επιβαρυμένο πρόγραμμα με πολλές δραστηριότητες
 • Ένα διαζύγιο
 • Ένα τραυματικό γεγονός (θάνατος στην οικογένεια ή μια καταστροφή)
 • Οικονομικές δυσκολίες 
 • Μια μετακόμιση
 • Η μη δημοφιλία στους εφήβους
 • Η εφηβεία per se με όλες τις ορμονικές, σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που συμβαίνουν

Ειδικά όμως στα νευροδιαφορετικά παιδιά και εφήβους, το άγχος προκαλείται ακόμη κι από μικρές καθημερινές δυσκολίες, όπως:

 • Το διάλειμμα στο σχολείο 
 • Μια συγκεκριμένη μυρωδιά ή υφή
 • Μπορεί να αναπτύξουν στρες για μια φοβία π.χ στα μπαλόνια, ενώ στην πραγματικότητα το στρες αυτό, προέρχεται από αισθητηριακή δυσφορία

Γενικότερα στα παιδιά, η έκφραση του άγχους δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Το ίδιο ισχύει και στα παιδιά και τους εφήβους με αυτισμό. Το άγχος συχνά σωματοποιείται. Το αγχωμένο παιδί παραπονιέται για πόνο στην κοιλιά ή πονοκέφαλο. Το άγχος μεταμφιέζεται σε άλλα συναισθήματα, όπως θλίψη, θυμό, αυπνίες.

Επιπλέον, το άγχος στα παιδιά και στους εφήβους με αυτισμό, μπορεί να προκαλέσει Meltdown (ακούσιος μηχανισμός αντιμετώπισης στρεσογόνου κατάστασης – μια κατάρρευση), επιτείνει τις στερεοτυπίες τους και σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να οδηγήσει και σε απόσυρση από καθημερινές δραστηριότητες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα αυτιστικό παιδί ή έναν έφηβο να διαχειριστεί το άγχος του; Γενικά οι παρακάτω δραστηριότητες ενδείκνυνται για όλα τα παιδιά, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό.

 1. Οργάνωση-Οργάνωση-Οργάνωση. Ένα οργανωμένο και δομημένο πρόγραμμα προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα, περιορίζοντας έτσι, τους στρεσογόνους παράγοντες. Χρησιμοποιείστε οπτικά βοηθήματα ώστε το παιδί να έχει ξεκάθαρη εικόνα των δραστηριοτήτων του.
 2. Φροντίστε το παιδί ή ο έφηβος να τρέφεται και να κοιμάται σωστά, καθώς με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, μειώνονται τα οργανικά συμπτώματα του άγχους.
 3. Προτρέψτε το παιδί σας να κινητοποιηθεί σωματικά ή να αθληθεί. Με την άθληση απελευθερώνονται ορμόνες που βελτιώνουν τη διάθεσή μας.
 4. Ονοματίστε το συναίσθημά του και βοηθήστε το να καταλάβει, γιατί νιώθει, όπως νιώθει. Φροντίστε όμως, να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο στο παιδί σας και μην βιαστείτε.
 5. Μάθετε του απλές τεχνικές χαλάρωσης, όπως π.χ. το να μετράει έως το δέκα, εισπνέοντας και εκπνέοντας σε κάθε αριθμό.
 6. Χρησιμοποιείστε αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως άμμο, νερό, μπογιές, που χαλαρώνουν τα παιδιά και τα βοηθούν να αυτορυθμίζονται.
 7. Δημιουργήστε το δικό σας τελετουργικό χαλάρωσης. Διαλέξτε μαζί, μια δραστηριότητα που χαλαρώνει το παιδί σας (με ή χωρίς τη συμμετοχή σας), π.χ. το να τραγουδάτε μαζί ένα τραγούδι, να παίζει με το αγαπημένο του παιχνίδι, να ζωγραφίζει mandala (είδος ζωγραφικής, αφηρημένο σχέδιο, συνήθως σε κυκλική μορφή). Κάθε φορά που το παιδί σας αγχώνεται, μπορεί να χρησιμοποιεί το τελετουργικό, που έχετε δημιουργήσει, προκειμένου να διαχειρίζεται το στρες του.

  Για εφήβους

 1. Εξηγείστε τους με απλά λόγια τη φυσιολογία του stress και τί συμβαίνει στον οργανισμό μας, όταν αγχωνόμαστε. 
 2. Εμπιστευτείτε τους! Είναι πολύ αγχωτικό να είσαι γονιός, αλλά μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται τα παιδιά, είναι τον χώρο και τον χρόνο τους.
 3. Σταθείτε διακριτικά δίπλα τους, χωρίς να τα πιέζετε. Πολλές φορές το μόνο που χρειάζονται οι έφηβοι είναι να ξέρουν, ότι κάποιος βρίσκεται εκεί για αυτούς.
 4. Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό

Προγράμματα Ψυχοεκπαίδευσης, Συναισθηματικής Αγωγής, Παιγνιοθεραπείας ή άλλου είδους ψυχοθεραπείας (ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο δυσκολιών του κάθε παιδιού), μπορούν να ωφελήσουν τα παιδιά στη διαχείριση του άγχους αλλά μαθαίνουν και πως να αντιδρούν σε αγχογόνες καταστάσεις

Για την Παιγνιοθεραπεία ειδικότερα, έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθά αποτελεσματικά στη μείωση των επιπέδων άγχους βοηθώντας και στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδιού.

Αναστασία Κούρτη ,
Ειδική Παιδαγωγός, Εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια,
MSc LACIC, MSc Youth, PhDc Therapeutic Play

Βιβλιογραφία Baron, G., Groden, J.,

Groden, G. &, Lipsitt, L. (2006). Stress and Coping in Autism. Oxford Press

Indiana Resource center for autism, https://medlineplus.gov/http://www.researchautism.net/https://www.webmd.com/

Kenny, M. C., & Winick, C. B. (2000). An integrative approach to play therapy with an autistic girl. International Journal of Play Therapy, 9(1), 11–33.https://www.aap.org/https://adaa.org/https://autismawarenesscentre.com/
Salter, K., Bweamish, W. & Davies, M. (2016). The Effects of Child-Centered Play Therapy (CCPT) on the Social
and Emotional Growth of Young Australian Children With Autism. International Journal of Play Therapy, 25 (2), 78 –90.Τ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος κατάλληλη για παιδιά 3-12 ετών, στην οποία το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσον. Τα τελευταία χρόνια η μέδοθος αυτή χρησιμοποιείται και για εφήβους και ενηλίκους.
Είναι μια μέθοδος που βασίζεται περισσότερο στη συμβολική έκφραση και λιγότερο στον λόγο, σεβόμενη τις ανάγκες και τους ρυθμούς των παιδιών.

Ποιος είναι ο παιγνιοθεραπευτής;

Ο παιγνιοθεραπευτής είναι ένας ειδικός θεραπευτής με βασικό πτυχίο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (ψυχολογία, παιδαγωγικά, κ.τ.λ.) ή στις ιατρικές επιστήμες (παιδιατρική, νοσηλευτική, κ.τ.λ.) ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε ένα 4ετές πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας, αναγνωρισμένο από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι, κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο παιγνιοθεραπευτής ολοκληρώνει και κλινική πρακτική, καθώς και προσωπική ψυχοθεραπεία.
Ένας επαγγελματίας με εκπαίδευση στην παιγνιοθεραπεία μπορεί να εργάζεται αμιγώς ως παιγνιοθεραπευτής ή να εντάσσει παιγνιοθεραπευτικές τεχνικές κι εργαλεία σε άλλες προσεγγίσεις ή ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα.

Τι τεχνικές χρησιμοποιεί η παιγνιοθεραπεία
Στην παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιούνται πλήθος τεχνικών, εργαλείων και υλικών όπως: πηλός, μαριονέτες, θεραπευτικές ιστορίες, μουσικά όργανα, άμμος, ζωγραφική κ.α.

Ποια παιδιά ωφελούνται από την Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει παιδιά με διάφορες δυσκολίες, όπως:
• ΔΕΠ-Υ
• Συναισθηματικές δυσκολίες (άγχος, δυσκολίες προσαρμογής) και Δυσκολίες Συμπεριφοράς (επιθετικότητα, θυμός)
• Παιδιά με δυσκολίες στο σχολείο
• Παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία
• Παιδιά που έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες (κακοποίηση, θάνατος κοντινού προσώπου)
• Παιδιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις στη ζωή τους (μετακόμιση, διαζύγιο)
• Παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Παιδιά με συναισθηματική ανωριμότητα
• Παιδιά που χρειάζονται συναισθηματική ενίσχυση
• Παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους μέσα στην οικογένεια
Τα τελευταία χρόνια, η παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιείται και σε θεραπευτικά προγράμματα παιδιών με αυτισμό.

Ποια είναι τα οφέλη της Παιγνιοθεραπείας
• Μειώνει το άγχος, βοηθάει τα παιδιά να ελέγξουν το θυμό τους και να αποκτήσουν μηχανισμούς αυτορρύθμισης
• Τα βοηθά να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν τους φόβους τους
• Αυξάνει την αυτοπεποίθηση και βελτιώνει την αυτοεικόνα τους
• Τα βοηθάει να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις με την οικογένεια και τους συνομηλίκους τους
• Ενισχύει τη δημιουργικότητα τους

Παιγνιοθεραπεία σε Ενηλίκους
Η παιγνιοθεραπεία (κάτω από την ομπρέλα των εκφραστικών/δημιουργικών ψυχοθεραπειών) απευθύνεται και σε ενηλίκους, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Η χρήση συμβολικών τρόπων επικοινωνίας επιτρέπει στους θεραπευόμενους να εκφράστουν με ασφάλεια και να αγγίξουν θέματα που τους απασχολούν, τα οποία πιθανόν να μην μπορούσαν να διαχειριστούν αλλιώς.

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική παιδαγωγός, Εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια,
MSc LACIC, MSc Youth, PhDc Therapeutic Play

Ο ρόλος της συμβουλευτικής

Ο ρόλος της συμβουλευτικής

Όλοι μας, κατά καιρούς, αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε. Αν και, πολλές φορές, είναι σαφές ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για να οδηγηθούμε σε μία λύση, εντούτοις δεν τα καταφέρνουμε και βρισκόμαστε συνεχώς στο ίδιο σημείο. Αρχίζουμε, τότε, να συζητάμε με φίλους και γνωστούς με αποτέλεσμα συχνά να μπερδευόμαστε ακόμα περισσότερο από τις τόσες γνώμες και συμβουλές που ακούμε (οι οποίες συχνά δεν είναι και σωστές). Τι πρέπει να κάνουμε τελικά;
Τη λύση έρχεται να δώσει η συμβουλευτική! Η παροχή βοήθειας από έναν ειδικό, ο οποίος είναι ειδικευμένος σε αυτόν τον τομέα και έχει ανάλογη εμπειρία, μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.
Πρώτα απ’ όλα, ο ειδικός θα μας βοηθήσει να βάλουμε τις σκέψεις μας σε μία τάξη και να δούμε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα. Με την καθαρή και αντικειμενική ματιά του, θα μας οδηγήσει να δούμε την κατάσταση όπως πραγματικά είναι, χωρίς να μειώνουμε τη σημασία της, αλλά και χωρίς να την μεγαλοποιούμε, θεωρώντας την μη αντιμετωπίσιμη. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε μαζί του πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Θα εξετάσουμε μία-μία τις λύσεις, θα απορρίψουμε κάποιες και θα καταλήξουμε σε εκείνες που φαίνονται πιο ρεαλιστικές. Τέλος, θα βάλουμε σε εφαρμογή τη λύση που μας φαίνεται πιο σωστή, πάντοτε με τη στήριξη του ειδικού, ο οποίος θα είναι εκεί για να μας δίνει πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση όποτε το χρειαστούμε.
Έχοντας, λοιπόν, στο πλάι μας έναν έμπειρο σύμβουλο αλλά και με δική μας προσωπική προσπάθεια και θέληση, μπορούμε να απαλλαγούμε από καταστάσεις και προβλήματα που μέχρι χθες έμοιαζαν άλυτα και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία!

Ηλιάνα Κουσουνέλου
Συμβουλευτική Ψυχολόγος ΨPoint